20هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیسیون بودجه شورا، رقم بدهی های شهرداری تهران را اعلام کرد 20هزار میلیارد تومان بدهی رئیس کمیسیون سلامت شورا در گفت وگو با «شهروند»: مردم باید بدانند در شهرداری چه اتفاقی افتاده است سرخو، رئیس کمیته عمران: شرکت جهان، مگامال را از شهرداری ید، به بانک شهر گران تر فروخت